Over de rooie

Titel: Over de rooie
Auteurs: Jan Bernard, Deedee van Waegeningh
ISBN: 9789461271563
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Een enorme woede-uitbarsting in een situatie die daar op het eerste gezicht weinig of geen aanleiding toe geeft. Velen schamen zich ervoor, of zijn op zijn minst niet tevreden over hun onbeheerste gedrag. Sommigen begrijpen niet waarom ze zo handelen, anderen geven de omgeving de schuld van hun uitbarstingen. Dit boek geeft een beschrijving van het verschijnsel woede. Is het van alle tijden? Is het (sub)cultureel gebonden? Hoe denkt de psychologie erover? En wat gebeurt er nu eigenlijk met je als je woedend bent? Daarnaast geeft het boek adviezen over hoe je jezelf beter onder controle kunt houden. Deze adviezen richten zich enerzijds op het niet meer maken van bepaalde ‘denkfouten’, anderzijds op het eerder in je eigen gedrag ingrijpen door beter op signalen van het lichaam te letten, zodat het niet altijd maar zwart voor de ogen hoeft te worden, met alle gevolgen van dien.

Persoonlijke mening:
Het boek leert hoe je woede en agressie kunt herkennen en mee om te gaan. De thema’s zijn netjes onderverdeeld in hoofdstukken en elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting. Helaas vond ik dit boek net iets te bondig (77 bladzijdes).

Rating:
★★★★★

 

 

Nul empathie

Titel: Nul empathie
Auteur: Simon Baron-Cohen
ISBN: 9789057123436
Uitvoering: Paperback

Beschrijving:
Waarom zijn sommige mensen kwaadaardig, gewelddadig of wreed? Simon Baron-Cohen toont aan dat dit komt door een gebrek aan empathie, een breindefect waardoor mensen zich niet in anderen kunnen verplaatsen – en anderen niet beschouwen als volwaardige individuen met eigen gedachten en gevoelens.

Bij verschillende stoornissen speelt gebrekkige empathie een rol, zoals bij borderline-persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, psychopathie en autisme. Sommige mensen hebben daardoor problemen in de omgang met anderen en vermijden sociale gebeurtenissen. Anderen zijn ronduit manipulatief of zelfs levensgevaarlijk.

Simon Baron-Cohen bepleit een drastische herziening van het psychologisch inzicht in menselijke wreedheid, en de diagnose en behandeling van bepaalde stoornissen.

Persoonlijke mening:
In het boek nul empathie gaat de schrijver op zoek wat een mens ertoe drijft om wreedheden te begaan. Het boek leest heel vlot en is voor iedereen begrijpbaar. Het geeft ook een gedetailleerde beschrijving van types met nul empathie zoals borderline, psychopaat en narcist enerzijds en autist anderzijds.

Rating:
★★★★★

De onzichtbare gorilla

Titel: De onzichtbare gorilla
Auteurs: Christopher Chabris, Daniel Simons
ISBN: 9789029575577
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
De onzichtbare gorilla is misschien wel het bekendste experiment in de geschiedenis van de psychologie. Het werd in de jaren negentig bedacht en uitgevoerd door Christopher Chabris en Daniel Simons. Het gorilla-experiment toont twee dingen aan: we registreren veel van wat er om ons heen gebeurt niet, maar hebben er bovendien geen idee van dát we zoveel missen. We zien veel minder dan we denken!
En dus begonnen Chabris en Simons te vermoeden dat we nog meer onjuiste, intuïtieve overtuigingen over de werking van onze geest koesteren. In De onzichtbare gorilla combineren ze resultaten uit andere onderzoeken met hun eigen bevindingen betreffende aandacht, perceptie, geheugen en ratio om zo te laten zien hoe we door al die valse intuïties in de problemen kunnen komen .
De onzichtbare gorilla is een baanbrekend boek dat ons de kans geeft om onze eigen illusies door te prikken zodat we – misschien voor het eerst – kunnen leren echt helder te denken.

Persoonlijke mening:
Wow, zoveel illusies waar we dagelijks aan blootgesteld worden. Van sommige wist ik van hun bestaan af, van andere niet. Het boek leest heel vlot.

Rating:
★★★★★

AANRADER

Het schaduw effect

Titel: Het schaduw effect
Auteurs: Deepak Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson
ISBN: 9789021551616
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Ieder mens heeft schaduwkanten. Als we deze gewoontes en eigenschappen blijven verbergen en ontkennen, dan wordt dit een kracht die in staat is ons leven én dat van anderen te verwoesten. Schaduw heeft daarmee ook effect op de maatschappij, aldus Chopra.
Ford spreekt uit ervaring – zij was ooit verslaafd – en maakt inzichtelijk hoe we vrede sluiten met onszelf, anderen en de wereld.
Williamson benadrukt de kracht van bidden, boetedoening, vergeving en liefde. Alleen licht kan de schaduw verbannen.

Persoonlijke mening:
Iedereen heeft een duistere kant. Eénmaal je jouw schaduwzijde onder ogen ziet en accepteert, kun je er gebruik van maken in positieve zin. Jouw lichte en schaduwzijde komen in balans. Het boek flirt ook een beetje met het spirituele.

Rating:
★★★★

Wat is waanzin?

Titel: Wat is waanzin?
Auteur: Darian Leader
ISBN: 9789023469872
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
In de geschreven media, op tv, in soaps of films wordt waanzin altijd uitgebeeld als iets extreems: gewelddadige uitbarstingen, toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin nu eens helemaal niet is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel dan uitzondering is? Als de kenmerken van waanzin niet zichtbaar zijn en eigen aan de doorsneeburger? Psychoanalyticus Darian Leader begint en eindigt zijn betoog met het geval van de Britse arts Harold Shipman, een massamoordenaar die kennelijk zo ‘normaal’ was dat sommige patiënten zelfs na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden worden. In een uiterst lucide en confronterend betoog onderzoekt Leader onopvallende krankzinnigheid en laat hij zien dat ons begrip van waanzin herziening behoeft.

Persoonlijke mening:
Wat is waanzin? Onbegrijpelijk wat er in het hoofd afspeelt van een persoon geconfronteerd met waanzin.

Rating:
★★★★

Geweld door vrouwen

Titel: Geweld door vrouwen
Auteur: Vivienne de Vogel
ISBN: 9789024405916
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
‘Als met 39 weken de bevalling begint raakt Britt volledig in paniek. Ze heeft heftige weeën en de bevalling verloopt pijnlijk, maar snel. Als het meisje is geboren en begint te huilen drukt Britt een kussen op het hoofdje.’ Geweld door vrouwen Vrouwen horen zachtaardig te zijn. Verzorgend en beschermend ten opzichte van hun kinderen. Dat er ook vrouwen zijn die hun kinderen mishandelen, seksueel misbruiken, of zelfs doden, wil er bij velen niet in. ‘De mythe van de verzorgende moederfiguur’ noemt forensisch psychologe Vivienne de Vogel dat. Toename crimineel gedrag Vrouwen vormen nog altijd een duidelijke minderheid in gevangenissen en in de forensische zorg, maar toch lijkt hun aantal de laatste jaren te groeien. Over vrouwen die gewelddadig of crimineel gedrag vertonen, is relatief weinig bekend. Maar dat ze wel degelijk tot vreselijke daden in staat zijn, weten we uit wetenschappelijk onderzoek en uit de krant. 10 verhalen Door middel van tien verhalen uit de praktijk toont psychologe Vivienne de Vogel aan dat niet alleen de aard van het geweld door vrouwen verschilt van die van mannen, maar ook hun motieven en dat er vaak een treurige geschiedenis aan ten grondslag ligt. Mede vanwege de gevolgen voor hun omgeving pleit De Vogel voor meer inzicht en begrip zodat de schade beperkt blijft, of zelfs voorkomen kan worden. Zoektocht Met Geweld door vrouwen geeft Vivienne de Vogel een kijkje in de dagelijkse praktijk van de tbs-kliniek. Het laat de zoektocht zien naar de beste behandeling, om deze vrouwen weer zicht op een toekomst te bieden. De schrijfster schetst op een boeiende manier hoe het leerproces van deze vrouwen met vallen en opstaan verloopt. Met een voorwoord van Saskia Belleman, rechtbank- en juridisch verslaggever voor de Telegraaf.

Persoonlijke mening:
In de maatschappij wordt er zelden stilgestaan waarom vrouwen geweld plegen. De meeste hebben onmiddellijk een oordeel klaar. Dikwijls hebben deze vrouwen een schrijnende geschiedenis achter de rug. Dit boek staat stil bij de achtergrond van een aantal vrouwen en hoe ze ertoe komen om geweld te plegen. Heel interessant om het thema vanuit een andere hoek te zien.

Rating:
★★★★★

Huh?!

Titel: Huh?!
Auteur: Berthold Gunster
ISBN: 9789044962178
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het half vol.
Dit boek gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan?

Persoonlijke mening:
Wil je jouw leven anders aanpakken? Lees dan dit boek en maak de techniek van het omdenken je eigen. Het boek is boeiend geschreven met voorbeelden.

Rating:
★★★★

Hufters en helden

Titel: Hufters en helden
Auteur: Olav de Maat
ISBN: 9789491845857
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
De trein instappen terwijl anderen nog uitstappen. Aan tafel sms’en. Bellen aan de kassa. Maar ook: helpen met oversteken. opkomen voor iemand in nood. Spontaan complimenten geven. Waar komt sociaal en asociaal gedrag vandaan? En verhufteren we echt, of hoort dit gewoon bij hoe mensen zijn? In Hufters & helden laat Olav de Maat zien dat de positieve en negatieve kanten van onze samenleving worden gevormd door dezelfde mensen: iedereen is soms een hufter en soms een held. De man die zijn middelvinger naar je opstak in de auto is misschien wel op weg naar zijn vrijwilligerswerk. Aan de hand van inzichten uit de biologie, psychologie en geschiedenis beschrijft De Maat de fascinerende ontwikkeling van sociaal (en asociaal) gedrag: van de eerste nederzettingen en de evolutietheorie tot de opkomst van het individualisme (en hoe dit leidt tot vechten om een parkeerplek) en hoe het neefje van Freud de moderne marketing uitvond. Op meeslepende wijze vertelt De Maat hoe het komt dat we een samenleving hebben waarin onze sociale inborst vaak op de verkeerde manier geprikkeld wordt. Hufters & helden laat je zien hoe het beter kan. Dit boek zit vol geestige eyeopeners en geeft praktisch advies over hoe je je innerlijke hufter onderdrukt en het beste in jezelf en anderen naar boven haalt. Op straat, in de trein, thuis en op het werk.

Persoonlijke mening:
Boeiend boek waarom een persoon de ene moment zich als een held gedraagt en het ander moment als een hufter.

Rating:
★★★★

Uitstelgedrag

Titel: Uitstelgedrag
Auteur: Piers Steel
ISBN: 9789025901158
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Waarom blijven we voor de buis zitten, terwijl we eigenlijk naar bed moeten? Waarom surfen we op internet in plaats van een deadline te halen? Waarom puilt de wasmand altijd uit en staat het aanrecht steeds vol? Waarom begint een dieet altijd morgen? En dat allemaal terwijl we dondersgoed weten dat we er niet beter van worden. Professor Piers Steel, zelf een notoire uitsteller, doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Met humor ontrafelt hij de mythes over dit verschijnsel, bijvoorbeeld dat het aan iemands perfectionisme zou liggen. Helder en onderbouwd verklaart hij ons uitstellen, waarbij hij vooral het verband legt met impulsiviteit. Het slechte nieuws van Steel is dat uitstelgedrag een diepgewortelde gewoonte is, waar 95 procent van de bevolking aan lijdt. Het goede nieuws is dat we er ook van af kunnen komen. Hiervoor geeft Steel een rijk arsenaal aan beproefde technieken.

Persoonlijke mening:
Uitstelgedrag, wie heeft er nu geen last van? Het boek bevat praktisch bruikbare tips om je uitstelgedrag aan te pakken.

Rating:
★★★★

De herontdekking van het ware zelf

Titel: De herontdekking van het ware zelf
Auteur: Ingeborg Bosch
ISBN: 9789020409840
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
We overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Zo kunnen we onszelf wijs maken dat we een gelukkige jeugd hebben gehad, dat het allemaal wel meevalt. Maar a!s we eenmaal volwassen zijn worden deze overlevingsmechanismen destructief, en maken ze ons leven moeilijker en pijnlijker dan nodig is.
Past Reality Integration (PRI) is gebaseerd op de gedachte dat wij een gedeeld bewustzijn hebben moeten ontwikkelen: het ene deel bekijkt alles door de ogen van het kind dat we ooít waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door deze gespletenheid ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.
In dit boek biedt Ingeborg Bosch een concreet stappenplan dat ons helpt ‘oude pijn’ bloot te leggen en te voelen, en toe te werken naar een bewustzijn dat weer uit één geheel bestaat. Daarnaast toont Bosch aan de hand van diverse persoonlijke verslagen van cliënten wat de PRI-methode met mensen doet.

Persoonlijke mening:
Voornamelijk een zelfhulpboek. Ik ben niet helemaal overtuigd van de meerwaarde van de Past Reality Integration (PRI).

Rating:
★★★★★