De psychopaat in mij

Titel: De psychopaat in mij
Auteur: James Fallon
ISBN: 9789057124112
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
James Fallon deed als succesvol neurowetenschapper een ontdekking in zijn lab die zijn leven op zn kop zette. Bij het bestuderen van hersenscans van familieleden die als controlegroep fungeerden, stuitte hij op een scan die sterk leek op die van de seriemoordenaars die hij onderzocht. Echt verontrustend werd het toen bleek dat de scan van zijn eigen brein was. Hoe kon hij, gelukkig getrouwd en vader van drie kinderen, een psychopaat zijn? Was hij in staat tot de gruwelijkheden die sommige psychopaten begaan? In welke mate beïnvloedde zijn genetische aanleg zijn gedrag? Wat was de rol van zijn opvoeding en van het gezin waarin hij opgroeide? Hoe kon hij maatschappelijk zo succesvol zijn? In De psychopaat in mij zoekt Fallon naar antwoorden op deze vragen. Hij sprak met vrienden en collegas, ging bij zichzelf te rade, dook in zijn familiegeschiedenis en schreef een prachtig en intrigerend verhaal waarvan toon en handelingen soms iets verraden van zijn breinconditie. Hij legt daarnaast uit hoe de neurologie, genetica en epigenetica van psychopathie in elkaar steken, waarom psychopaten doen wat ze doen, waarom ze bestaan en hoe je met ze om moet gaan.

Persoonlijke mening:
De auteur van het boek is een psychopaat. Dit kwam hij per toeval te weten doordat zijn hersenscan alle kenmerken vertoont van een scan van een psychopatenbrein. De auteur vertelt over zijn leven als psychopaat-wetenschapper.

Rating:
★★★★★

De goede psychopaat

Titel: De goede psychopaat
Auteurs: Kevin Dutton, Andy McNab
ISBN: 9789044973327
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Wat is een goede psychopaat? En hoe kan het leren denken als een psychopaat je vooruithelpen?

Professor Kevin Dutton bestudeert al zijn hele carrière psychopaten. Toen hij SAS-held Andy McNab tijdens een onderzoeksproject ontmoette, deed hij een verrassende ontdekking. McNab is een gediagnosticeerd psychopaat, maar wel een goede psychopaat. In tegenstelling tot een slechte psychopaat is hij in staat om bepaalde eigenschappen, zoals meedogenloosheid, onbevreesdheid, geweten en empathie, te versterken of te onderdrukken. Zo haalt hij het beste uit zichzelf – en anderen – in allerlei verschillende situaties.

De bijzondere ervaringen van McNab en de expertise van Dutton laten zien hoe een psychopaat denkt en wat dat voor ons kan betekenen. Wat willen we werkelijk in dit leven en hoe kunnen we kwaliteiten als charme, rust onder druk, zelfvertrouwen en moed ontwikkelen en gebruiken om te krijgen wat we willen? De goede psychopaat is een uniek en vermakelijk handboek dat je de weg wijst naar zelfontplooiing in zowel je privéleven als je carrière.

Persoonlijke mening:
Dit boek beschrijft hoe je de sterke karaktereigenschappen van een goede psychopaat je eigen kunt maken. Het boek is vlot geschreven, al hoefde het niet telkens te vermelden waar ze waren, wat ze aan het eten waren,… Het is ook leuk dat de hoofdstukken afsluiten met een kleine zelftest.

Rating:
★★★★★

 

De lessen van de psychopaat

Titel: De lessen van de psychopaat
Auteur: Kevin Dutton
ISBN: 9789023472872
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
De aanduiding psychopaat roept onmiddellijk associaties op met seriemoordenaars, verkrachters, zelfmoordterroristen en gangsters. Maar stel dat de psychopaat die je huis in brand steekt in een andere setting tevens degene zou kunnen zijn die je van de verdrinkingsdood redt? Psychopaten zijn onverschrokken, zelfverzekerd, charismatisch en gefocust. Ze bezitten eigenschappen die ze delen met mensen die maatschappelijk juist heel succesvol zijn, zoals CEO’s, bankiers, oorlogshelden, filmsterren, rechters en advocaten. We kunnen veel leren van psychopathologie.
Naast huiveringwekkende beschrijvingen van verscheidene psychopaten, bevat dit boek een klinische test waarmee de lezer zelf kan vaststellen of hij/zij behept is met psychopathologische karaktereigenschappen.

Persoonlijke mening:
Interessant boek over psychopathie belicht vanuit een ander standpunt. Niet alle psychopaten zijn criminelen. Psychopaten delen eigenschappen met CEO’s zoals charisma, focus en zelfzekerheid.

Rating:
★★★★★

 

De naakte therapeut

Titel: De naakte therapeut
Auteur: Peter Rober
ISBN: 9789033496530
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Dit boek gunt de lezer een blik achter de schermen van de psychotherapie. – Wat is daar dan te zien, achter die schermen? Een naakte therapeut. -Een naakte therapeut? Ja, het is een boek over een therapeut die in het begin van het boek goed zijn weg weet in zijn werk en zijn leven. Maar uiteindelijk loopt hij verloren in een sombere wereld van twijfels en perverse fascinaties De Naakte Therapeut is een collage van verschillende stukjes uit de wereld van de psychotherapie. Peter Rober bespreekt hier dingen die vaak beter onbesproken blijven, dingen waar sommige collega-therapeuten wel in de wandelgangen over praten, maar die ze niet graag geschreven zien staan. Want het gaat in dit boek niet over de therapeut in zijn kracht en zijn mogelijkheden, maar over de kwetsbaarheid van de therapeut, over zijn twijfels en ergernissen, over zijn vragen en bedenkingen. De therapeut helemaal uitgekleed dus.

Persoonlijke mening:
Een boek dat vanuit het perspectief van de therapeut geschreven is. Wat gaat er in hen om, hoe is hun beleving tijdens therapie,…

Rating:
★★★★

Over de rooie

Titel: Over de rooie
Auteurs: Jan Bernard, Deedee van Waegeningh
ISBN: 9789461271563
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Een enorme woede-uitbarsting in een situatie die daar op het eerste gezicht weinig of geen aanleiding toe geeft. Velen schamen zich ervoor, of zijn op zijn minst niet tevreden over hun onbeheerste gedrag. Sommigen begrijpen niet waarom ze zo handelen, anderen geven de omgeving de schuld van hun uitbarstingen. Dit boek geeft een beschrijving van het verschijnsel woede. Is het van alle tijden? Is het (sub)cultureel gebonden? Hoe denkt de psychologie erover? En wat gebeurt er nu eigenlijk met je als je woedend bent? Daarnaast geeft het boek adviezen over hoe je jezelf beter onder controle kunt houden. Deze adviezen richten zich enerzijds op het niet meer maken van bepaalde ‘denkfouten’, anderzijds op het eerder in je eigen gedrag ingrijpen door beter op signalen van het lichaam te letten, zodat het niet altijd maar zwart voor de ogen hoeft te worden, met alle gevolgen van dien.

Persoonlijke mening:
Het boek leert hoe je woede en agressie kunt herkennen en mee om te gaan. De thema’s zijn netjes onderverdeeld in hoofdstukken en elk hoofdstuk sluit af met een samenvatting. Helaas vond ik dit boek net iets te bondig (77 bladzijdes).

Rating:
★★★★★

 

 

Nul empathie

Titel: Nul empathie
Auteur: Simon Baron-Cohen
ISBN: 9789057123436
Uitvoering: Paperback

Beschrijving:
Waarom zijn sommige mensen kwaadaardig, gewelddadig of wreed? Simon Baron-Cohen toont aan dat dit komt door een gebrek aan empathie, een breindefect waardoor mensen zich niet in anderen kunnen verplaatsen – en anderen niet beschouwen als volwaardige individuen met eigen gedachten en gevoelens.

Bij verschillende stoornissen speelt gebrekkige empathie een rol, zoals bij borderline-persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, psychopathie en autisme. Sommige mensen hebben daardoor problemen in de omgang met anderen en vermijden sociale gebeurtenissen. Anderen zijn ronduit manipulatief of zelfs levensgevaarlijk.

Simon Baron-Cohen bepleit een drastische herziening van het psychologisch inzicht in menselijke wreedheid, en de diagnose en behandeling van bepaalde stoornissen.

Persoonlijke mening:
In het boek nul empathie gaat de schrijver op zoek wat een mens ertoe drijft om wreedheden te begaan. Het boek leest heel vlot en is voor iedereen begrijpbaar. Het geeft ook een gedetailleerde beschrijving van types met nul empathie zoals borderline, psychopaat en narcist enerzijds en autist anderzijds.

Rating:
★★★★★

De onzichtbare gorilla

Titel: De onzichtbare gorilla
Auteurs: Christopher Chabris, Daniel Simons
ISBN: 9789029575577
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
De onzichtbare gorilla is misschien wel het bekendste experiment in de geschiedenis van de psychologie. Het werd in de jaren negentig bedacht en uitgevoerd door Christopher Chabris en Daniel Simons. Het gorilla-experiment toont twee dingen aan: we registreren veel van wat er om ons heen gebeurt niet, maar hebben er bovendien geen idee van dát we zoveel missen. We zien veel minder dan we denken!
En dus begonnen Chabris en Simons te vermoeden dat we nog meer onjuiste, intuïtieve overtuigingen over de werking van onze geest koesteren. In De onzichtbare gorilla combineren ze resultaten uit andere onderzoeken met hun eigen bevindingen betreffende aandacht, perceptie, geheugen en ratio om zo te laten zien hoe we door al die valse intuïties in de problemen kunnen komen .
De onzichtbare gorilla is een baanbrekend boek dat ons de kans geeft om onze eigen illusies door te prikken zodat we – misschien voor het eerst – kunnen leren echt helder te denken.

Persoonlijke mening:
Wow, zoveel illusies waar we dagelijks aan blootgesteld worden. Van sommige wist ik van hun bestaan af, van andere niet. Het boek leest heel vlot.

Rating:
★★★★★

AANRADER

Het schaduw effect

Titel: Het schaduw effect
Auteurs: Deepak Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson
ISBN: 9789021551616
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Ieder mens heeft schaduwkanten. Als we deze gewoontes en eigenschappen blijven verbergen en ontkennen, dan wordt dit een kracht die in staat is ons leven én dat van anderen te verwoesten. Schaduw heeft daarmee ook effect op de maatschappij, aldus Chopra.
Ford spreekt uit ervaring – zij was ooit verslaafd – en maakt inzichtelijk hoe we vrede sluiten met onszelf, anderen en de wereld.
Williamson benadrukt de kracht van bidden, boetedoening, vergeving en liefde. Alleen licht kan de schaduw verbannen.

Persoonlijke mening:
Iedereen heeft een duistere kant. Eénmaal je jouw schaduwzijde onder ogen ziet en accepteert, kun je er gebruik van maken in positieve zin. Jouw lichte en schaduwzijde komen in balans. Het boek flirt ook een beetje met het spirituele.

Rating:
★★★★

Wat is waanzin?

Titel: Wat is waanzin?
Auteur: Darian Leader
ISBN: 9789023469872
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
In de geschreven media, op tv, in soaps of films wordt waanzin altijd uitgebeeld als iets extreems: gewelddadige uitbarstingen, toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin nu eens helemaal niet is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel dan uitzondering is? Als de kenmerken van waanzin niet zichtbaar zijn en eigen aan de doorsneeburger? Psychoanalyticus Darian Leader begint en eindigt zijn betoog met het geval van de Britse arts Harold Shipman, een massamoordenaar die kennelijk zo ‘normaal’ was dat sommige patiënten zelfs na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden worden. In een uiterst lucide en confronterend betoog onderzoekt Leader onopvallende krankzinnigheid en laat hij zien dat ons begrip van waanzin herziening behoeft.

Persoonlijke mening:
Wat is waanzin? Onbegrijpelijk wat er in het hoofd afspeelt van een persoon geconfronteerd met waanzin.

Rating:
★★★★

Geweld door vrouwen

Titel: Geweld door vrouwen
Auteur: Vivienne de Vogel
ISBN: 9789024405916
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
‘Als met 39 weken de bevalling begint raakt Britt volledig in paniek. Ze heeft heftige weeën en de bevalling verloopt pijnlijk, maar snel. Als het meisje is geboren en begint te huilen drukt Britt een kussen op het hoofdje.’ Geweld door vrouwen Vrouwen horen zachtaardig te zijn. Verzorgend en beschermend ten opzichte van hun kinderen. Dat er ook vrouwen zijn die hun kinderen mishandelen, seksueel misbruiken, of zelfs doden, wil er bij velen niet in. ‘De mythe van de verzorgende moederfiguur’ noemt forensisch psychologe Vivienne de Vogel dat. Toename crimineel gedrag Vrouwen vormen nog altijd een duidelijke minderheid in gevangenissen en in de forensische zorg, maar toch lijkt hun aantal de laatste jaren te groeien. Over vrouwen die gewelddadig of crimineel gedrag vertonen, is relatief weinig bekend. Maar dat ze wel degelijk tot vreselijke daden in staat zijn, weten we uit wetenschappelijk onderzoek en uit de krant. 10 verhalen Door middel van tien verhalen uit de praktijk toont psychologe Vivienne de Vogel aan dat niet alleen de aard van het geweld door vrouwen verschilt van die van mannen, maar ook hun motieven en dat er vaak een treurige geschiedenis aan ten grondslag ligt. Mede vanwege de gevolgen voor hun omgeving pleit De Vogel voor meer inzicht en begrip zodat de schade beperkt blijft, of zelfs voorkomen kan worden. Zoektocht Met Geweld door vrouwen geeft Vivienne de Vogel een kijkje in de dagelijkse praktijk van de tbs-kliniek. Het laat de zoektocht zien naar de beste behandeling, om deze vrouwen weer zicht op een toekomst te bieden. De schrijfster schetst op een boeiende manier hoe het leerproces van deze vrouwen met vallen en opstaan verloopt. Met een voorwoord van Saskia Belleman, rechtbank- en juridisch verslaggever voor de Telegraaf.

Persoonlijke mening:
In de maatschappij wordt er zelden stilgestaan waarom vrouwen geweld plegen. De meeste hebben onmiddellijk een oordeel klaar. Dikwijls hebben deze vrouwen een schrijnende geschiedenis achter de rug. Dit boek staat stil bij de achtergrond van een aantal vrouwen en hoe ze ertoe komen om geweld te plegen. Heel interessant om het thema vanuit een andere hoek te zien.

Rating:
★★★★★