Eendagsvlinders

Titel: Eendagsvlinders
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460039959
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
We zijn allemaal mensen van de dag. Er komt een tijd dat je alles bent vergeten, er komt een tijd dat iedereen jou is vergeten. Tweeduizend jaar geleden hield keizer Marcus Aurelius zichzelf – en zijn lezers – in zijn Overpeinzingen al dit soort lessen voor. Tegenwoordig zijn de meeste psychoterapeutische behandelingen kortdurend en gericht op categorieën als depressie, verslaving of angst. Yalom gelooft daar niet in. Uit onderzoek blijkt keer op keer wat hij uit eigen ervaring weet: de belangrijkste factor in een effectieve therapie is de relatie tussen therapeut en cliënt. Yalom hecht de grootst mogelijke waarde aan het opbouwen van een eerlijke en helpende relatie met zijn cliënten. Het gaat hem niet alleen om het ziektebeeld, maar om de hele mens. In dit boek werpt Yalom aan de hand van zijn ervaringen met een tiental patiënten nieuw licht op wezenlijke levenskwesties die iedereen raken, zoals ouder worden, de angst voor de dood, het maken van keuzes, fundamentele eenzaamheid en het zoeken naar een betekenisvol leven. Iedereen die geïnteresseerd is in de menselijke psyche en in persoonlijke groei zal zich kunnen identificeren met de tijdloze, existentiële vragen die in dit boek aan de orde komen.

Persoonlijke mening:
Boek over cases waar zijn patiënten met allerlei vragen over het leven zitten.

Rating:
★★★★

Het raadsel Spinoza

Titel: Het raadsel Spinoza
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460035685
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Wie was Spinoza? Wie was deze moedige, geniale filosoof die met zijn geschriften de wereld veranderde, maar op zijn 23ste in de ban werd gedaan door de hele joodse gemeenschap van Amsterdam, inclusief zijn eigen familie? Hoe zag zijn innerlijk leven eruit? En: wat was drie eeuwen later precies de fascinatie van de nazi’s met Spinoza? Waarom roofden ze zijn bibliotheek leeg, maar verbrandden ze zijn boeken niet? Deze vragen hielden de psychiater en romancier Irvin D. Yalom een half leven bezig. In zijn bestseller Het raadsel Spinoza maakt hij niet alleen van de filosoof een mens, maar onthult hij ook de ware toedracht rond het `Spinozaprobleem van de nazi’s.

Persoonlijke mening:
Het raadsel Spinoza is vlot geschreven. Je wordt meegenomen in de wereld van het jodendom en het leven van Spinoza.

Rating:
★★★★

Tegen de zon in kijken

Titel: Tegen de zon in kijken
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460034923
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
In zijn nieuwste boek, de climax van zijn levenswerk, snijdt Irvin D. Yalom de kwesties aan van sterfelijkheid en dood. Op buitengewoon inspirerende en bemoedigende wijze legt hij uit hoe we iets wat voor ons allemaal even finaal als onvermijdelijk is kunnen leren begrijpen en accepteren.

Yalom laat zien hoe een bewustwordingservaring als een droom, een verlies (ontslag, scheiding, een gedwongen verhuizing), een traumatische ervaring (een natuurramp, een ongeluk), de dood van een dierbare, ziekte, of gewoon de naderende ouderdom, een keerpunt kan zijn op weg naar een zinvoller leven. Als mensen er tenminste de inspiratie aan ontlenen om hun prioriteiten te verleggen, zich minder zorgen te maken over onbelangrijke zaken, op te houden met dingen doen die ze niet willen doen, oprechter te communiceren met degenen van wie ze houden, de schoonheid van het leven bewuster te ervaren, en bereid te zijn meer risico’s te nemen voor een bevredigender en liefdevoller leven.

In dit boek behandelt Yalom specifieke methoden en technieken om met de meest voorkomende vormen van doodsangst om te gaan. Hij geeft adviezen over hoe je kunt leren in het hier en nu te leven en te beseffen dat de invloed die wij allemaal op anderen hebben ook na ons eigen leven blijft voortbestaan.

Een even diepzinnig als inspirerend boek over het overwinnen van de universele angst voor de dood.

Persoonlijke mening:
Vlot geschreven boek over doodsangst.

Rating:
★★★★

De Schopenhauer-kuur

Titel: De Schopenhauer-kuur
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460030529
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Op de dag dat de vooraanstaande psychiater Julius Hertzfeld te horen krijgt dat hem waarschijnlijk nog maar één jaar te leven rest, begint hij met een onderzoek naar de betekenis van zijn leven. Hij zoekt na meer dan twintig jaar contact met Philip, een aantrekkelijke, arrogante, con tact gestoorde, seksverslaafde man, die drie jaar bij hem in therapie zat zonder enig resultaat. Philip blijkt tot Julius grote verbazing gepromoveerd te zijn in de filosofie en een opleiding te volgen tot therapeut. Julius biedt zich aan als supervisor met als voorwaarde dat Philip aan zijn therapiegroep zal deelnemen.
Een van de leden van deze therapiegroep, Pam, blijkt slachtoffer van Philip te zijn geweest en is nooit over deze traumatische ervaring heen gekomen. Terwijl de groepsleden proberen om te gaan met deze ontvlambare situatie en het einde van Julius laatste jaar schrikbarend dichtbij komt, stijgt de therapie tot een ongekend hoog niveau met buitengewone veranderingen bij elk groepslid als gevolg.

Persoonlijke mening:
Ik hou wel van de stijl met afwisselende hoofdstukken over Schopenhauer en groepstherapie. Tussen elk hoofdstuk staat een citaat, vermoedelijk van Schopenhauer, staat er helaas niet bij.

Mijn favoriete citaat: “Geen mens zal aan het einde van zijn leven, wanneer hij oprecht is en nog bij z’n volle verstand, zeggen dat hij het nog eens over zou willen doen. Hij zal veeleer de voorkeur geven aan het volstrekte niet-bestaan.”

Rating:
★★★★

Therapie als geschenk

Titel: Therapie als geschenk
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460034947
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
In zo’n 100 tips voor succesvolle therapeutische behandelingen ontfermt de befaamde psychiater Irvin Yalom zich over zijn cliënten met een hartverwarmende compassie en ongeëvenaarde deskundigheid.
Yalom bevestigt in dit boek zijn talent als mentor voor therapeutische hulpverleners en als leidsman voor de medemens in zijn geestelijke nood.

Persoonlijke mening:
Boek boordevol praktische tips.

Rating:
★★★★★

De therapeut

Titel: De therapeut
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460034930
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Na zich jarenlang te hebben verdiept in het innerlijk leven van zijn cliënten, verlegt vooraanstaand psychiater Irvin D. Yalom in zijn roman De therapeut zijn aandacht naar de andere kant van de therapeutische relatie: die van de therapeut zelf. Zoals Seymour, een al wat oudere therapeut die seksuele fatsoensnormen op geheel eigen wijze interpreteert. Of Marshal die, achtervolgd door dwangneuroses, geld een wat ongelukkige rol laat spelen. Of Ernest Lash die bij wijze van experiment echt ‘eerlijk’ wordt met een patiënt… Zij en andere therapeuten gaan met elkaar en een aantal hoogst eigenzinnige patiënten relaties aan die in deze meeslepende roman tot een onverwachte, bijna thrillerachtige ontknoping komen.

Persoonlijke mening:
De therapeut is een boeiende roman die uitnodigt om constant verder te lezen. Ik vraag me toch af of een therapeut zo gemakkelijk voor de gek kan gehouden worden…

Rating:
★★★★

Nietzsches tranen

Titel: Nietzsches tranen
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460035395
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
In Nietzsches tranen wordt een brug geslagen tussen fictie en non-fictie. Het decor: Wenen aan het eind van de vorige eeuw, de psychoanalyse staat op het punt door te breken. De hoofdfiguren: Friedrich Nietzsche, de ‘filosoof met de hamer’, en Dr. Joseph Breuer, een van de grondleggers van de psychoanalyse. Het drama: Nietzsche loopt met zelfmoordplannen rond nadat Lou Salomé geweigerd heeft zijn vrouw te worden. Dr. Breuer is bezeten van een patiënte en weet zich geen raad met zijn obsessie. Op verzoek van Lou Salomé begint Breuer een poging om Nietzsche te ‘behandelen’, maar hij ontdekt dat Nietzsche spelenderwijs zijn, Breuers, problemen ter hand neemt.
In een meesterlijke en spannende reeks sessies ontwikkelt zich een bizarre vriendschap tussen de twee mannen, die de lezer onontkoombaar betrekt bij de afgronden van de geest.

Persoonlijke mening:
Schitterende roman die mijn interesse in Nietzsche opgewekt heeft. Ik moet dringend wat werken van Nietzsche lezen. Ik deel Nietzsche’s mening over hoop: “Hoop? Hoop is het ultieme kwaad!” schreeuwde Nietzsche bijna. In mijn boek Menselijk, al te menselijk heb ik aangevoerd dat er, toen Pandora’s doos werd geopend en de kwaden die Zeus erin had gestopt in de wereld der mensen ontsnapten, zonder dat iemand het wist nog één kwaad overbleef: de hoop. Sinds die tijd heeft de mens ten onrechte de doos en zijn inhoud, de hoop, beschouwd als een geluksvat. Maar we zijn vergeten dat Zeus wilde dat de mens zichzelf zou blijven martelen. Hoop is het kwaadste der kwaden omdat zij de marteling verlengt.”

Rating:
★★★★★

Scherprechter in de liefde

Titel: Scherprechter in de liefde
Auteur: Irvin D. Yalom
ISBN: 9789460034916
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Een bejaarde vrouw wordt geobsedeerd door een lang voorbije liefdesrelatie. Een ongeneeslijk zieke man ontwikkelt een dwangmatige seksuele behoefte. Een vrouw dreigt zichzelf en haar psychotherapeut met haar vetzucht te overspoelen. In dit boek vertelt Irvin D. Yalom de verhalen van tien patiënten die in de loop van hun therapie werden geconfronteerd met existentieel verdriet. Ze worstelden allemaal met de problemen van het dagelijks leven: eenzaamheid, zelfverachting, impotentie, migraine, seksuele bezetenheid, zwaarlijvigheid, een verterende liefdesobsessie, stemmingswisselingen, depressie. De therapie legde bij al deze mensen de diepe wortels van hun alledaagse problemen bloot. Yalom gelooft dat het in de psychotherapie altijd om existentiële pijn draait, niet om verdrongen driften of slecht begraven scherven van een tragisch, persoonlijk verleden. Het gaat om de harde, onontkoombare werkelijkheid: de onvermijdelijkheid van de dood; onze essentiële eenzaamheid; de afwezigheid van een duidelijke zin of betekenis van het leven. Op virtuoze wijze laat hij zien dat deze waarheden onder ogen moeten worden gezien om ze vervolgens te kunnen aanwenden ten dienste van persoonlijke verandering en ontplooiing. Om uiteindelijk als volwaardig mens te kunnen leven.

Persoonlijke mening:
Irvin D. Yalom is een vlotte schrijver. In dit boek beschrijft hij een aantal cases op boeiende wijze.

Rating:
★★★★

In therapie

Titel: In therapie
Auteur: Irvin D. Yalom, Ginny Elkin
ISBN: 9789460037931
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Ginny Elkin, een jonge, getalenteerde schrijfster die wordt geplaagd door angsten, is al door verschillende psychiaters bestempeld als schizoïde als zij in behandeling komt bij Irvin Yalom. Die spreekt met haar af dat zij beiden, als onderdeel van de therapie, na elke sessie een verslag schrijven, met de bedoeling dat na verloop van een aantal maanden aan elkaar te laten lezen. In therapie is het resultaat van deze afspraak een fascinerend boek waarin patiënt en psychiater afwisselend hun ervaringen en gevoelens beschrijven over het verloop van de therapie en hun therapeutische verhouding. Op een unieke manier wordt de lezer deelgenoot van de beschouwingen van zowel psychiater als patiënt. De perspectieven van Yalom en Elkin vullen elkaar op intrigerende wijze aan al zijn psychiater en patiënt het af en toe nog zo hartgrondig met elkaar oneens.

Persoonlijke mening:
Unieke manier van betaling voor psychotherapie die leesvoer voor een boek oplevert. Dezelfde feiten worden door psychiater en patiënt anders ervaren waardoor ze beide hun eigen werkelijkheid creëren.

Rating:
★★★★

In het water

Titel: In het water
Auteur: Paula Hawkins
ISBN: 9789044971460
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Nel, een alleenstaande moeder, wordt dood aangetroffen in de lokale rivier. Eerder die zomer sprong een tienermeisje op dezelfde plek haar dood tegemoet. Ze zijn niet de eerste vrouwen die ten prooi vallen aan deze donkere wateren, en hun dood veroorzaakt een golf van onrust over de rivier en zijn geschiedenis.

De vijftienjarige dochter van Nel blijft alleen achter. Daarom moet Nels zus, Jules, terugkeren naar het stadje dat ze jaren geleden de rug heeft toegekeerd. Voorgoed, dacht ze toen.

In dezelfde hypnotiserende stijl als Het meisje in de trein, waarmee Paula Hawkins miljoenen lezers wereldwijd wist te raken, ontspint zich een verbluffend en gelaagd verhaal dat zich afspeelt in een kleine gemeenschap, waar pijnlijk duidelijk wordt dat herinneringen niet te vertrouwen zijn…

Kijk uit voor diepe wateren, je weet nooit wat zich onder de oppervlakte bevindt.

Persoonlijke mening:
Spannende thriller opgedeeld in hoofdstukken waar je telkens door de ogen van een ander personage kijkt. De zoektocht naar het waarom blijft spannend tot op het eind.

Rating:
★★★★

Het meisje in de trein

Titel: Het meisje in de trein
Auteur: Paula Hawkins
ISBN: 9789044971453
Uitvoering: e-book

Beschrijving:
Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was.

Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat ‘Jess’ vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien?

Persoonlijke mening:
Spannend boek en herkenbaar dat altijd dezelfde mensen op jouw dagelijkse treinrit tegenkomt. Het leest heel vlot en je gaat er als een sneltrein door.

Rating:
★★★★

Wok Japanse Beaf

Ingrediënten
* Filet pur
* Sojascheuten
* Sugar Snaps
* Look
* Sojasaus
* Gembersiroop
* Rijst